Kategoria: kompetencje

21 października 2019

Jak skutecznie wprowadzać zmiany? Na to pytanie udzielaliśmy odpowiedzi w Tychach

Od 25.03.2019 r. do 12.03.2019 r. wykonywaliśmy szkolenie dla Zespołu Szkół nr 2 w Tychach  w ramach projektu ”Efektywne szkolenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego  rynku pracy”.

Uczestnikami przedsięwzięcia byli uczniowie technikum, którzy mieli zapoznać się z zagadnieniem zarządzania zmianą – czyli skutecznym planowaniem, organizowaniem i wdrażaniem zmian.

W zajęciach brało udział 71 osób. By usprawnić proces działania uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup szkoleniowych. Seria spotkań została zrealizowana w ciągu 60 godzin.

Uczniowie otrzymali imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursie oraz materiały poszkoleniowe.

Posted in kompetencje by admin
18 października 2019

Rozpoczynając przygodę naukową (…) Jak stworzyć pierwszy zespół  badawczy? Szkolenie dla laureatów programu ” First Team”

W terminach 06 – 07.12.2018 r., 05.04.2019 r. oraz 10.05.2019 r., realizowaliśmy serie  3 szkoleń dla laureatów programu ”First Team”  na zlecenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Celem przeprowadzenia warsztatów było podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania zespołem badawczym – uczestnicy podczas zajęć podnieśli  umiejętności zarządzania swoim pierwszym zespołem naukowym  oraz zostali wyposażeni w narzędzia służące do oceny możliwości członków zespołu. Beneficjentami programu byli naukowcy z Polski i zagranicy, przedstawiający różne dziedziny nauk ścisłych i społecznych.

W pierwszym panelu brało udział ok. 38 uczestników natomiast w drugim i trzecim było ok. 15 -20 uczestniczących. Seria spotkań  zakończyła się w ciągu 24 godzin dydaktycznych.

Wszyscy zaangażowani bardzo aktywnie brali udział w spotkaniach. Podczas zajęć wymieniali się swoimi  refleksjami i doświadczeniami, a w czasie przerw bardzo chętnie nawiązywali rozmowy z trenerem zadając dodatkowe pytania powiązane z tematyką poruszanych zagadnień.

Po ukończeniu kursu każdy osoba biorąca udział w spotkaniach otrzymała imienny certyfikat.

Posted in kompetencje by admin
7 października 2019

Wiedza, Edukacja, Rozwój = skuteczność czyli szkolenie dla  kadry administracyjnej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

W dniach od 07.06.2019 do 14.06.2019 prowadziliśmy kurs na zlecenie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w ramach projektu ”SezAM wiedzy, kompetencji i umiejętności” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – program operacyjny ”Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

Celem prowadzonych zajęć było pogłębienie wiedzy pracowników administracyjnych uczelni  Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w trzech obszarach tematycznych:

  1. Zarządzanie czasem,
  2. Jak motywować i komunikować się z pracownikami,
  3. Rozwiązywanie konfliktów w zespole.

W zajęciach brały  udział 33 osoby. Każdy obszar tematyczny skierowany był do określonej grupy szkoleniowej, co znacząco ułatwiło przeprowadzenie spotkań.

Grupy dydaktyczne były bardzo zainteresowane tematami przedstawionymi podczas kursu – bardzo chętnie angażowały się w powierzane im zadania. Ponadto aprobatę odbiorców zdobyła warsztatowa forma prowadzenia zajęć.

Proces edukacyjny został wykonany w ciągu  48 godzin, po jego ukończeniu wszyscy pracownicy uczelni biorący w nim udział otrzymali od trenerów imienne certyfikaty potwierdzające odbycie i ukończenie szkolenia.

 

Posted in kompetencje by admin
27 września 2019

Szkolenia dla kadry zarządzającej pt. „zarządzanie zmianą”

Od listopada do grudnia 2018 roku mięliśmy przyjemność współpracować z SWPS Uniwersytetem Humanistycznym w ramach projektu Unii Europejskiej ”Zintegrowany program rozwoju SWPS Uniwersytetu humanistycznego”.

Celem zlecenia było przeprowadzenie 5 szkoleń zamkniętych dla kadry kierowniczej  z zakresu zarządzania zmianą. W projekcie brały udział 54 osoby. Kurs został zrealizowany w ciągu 40 godzin, a jego uczestnicy otrzymali imienne certyfikaty.

 

Posted in kompetencje by admin
27 września 2019

Jak  nawiązać dobre stosunki międzynarodowe? Czyli sztuka negocjacji międzynarodowych.

Na przełomie marca i kwietnia 2018 na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej  w Lublinie odbyły się konwersatoria dla studentów Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Narodowego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu ”Rozwój kompetencji studentów kierunków stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe Wydziału Politologii UMCS”.

Celem zajęć było doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w obszarze negocjacji międzynarodowych. Słuchacze zapoznali się m.in. z zagadnieniami: poznania różnic kulturowych i ich wpływu na negocjacje międzynarodowe, prowadzenia spotkań negocjacyjnych i renegocjacyjnych oraz negocjacji konfrontacyjnych i integrujących …

W kursie brało udział 48 studentów, by usprawnić proces realizacji spotkań zostali oni podzieleni na 2 grupy. Każda z grup odbyła 12 godzin spotkań dydaktycznych, co dało łącznie 24 godziny szkolenia.

Z protokołu zdawczo – odbiorczego wynika, że zamawiający przyjął realizację usługi bez zastrzeżeń.

 

Posted in kompetencje by admin
25 września 2019

Jak zachować równowagę miedzy życiem prywatnym a zawodowym?

Jak powinna wyglądać profesjonalna obsługa osób z niepełnosprawnościami?

Na te wszystkie pytania postarają się odpowiedzieć sobie uczestnicy biorący udział w opisanych poniżej warsztatach.

Szkolenie dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (oddział we Wrocławiu) odbywało się od 27.09.2018 r.  do  17.10.2018 r.

Zajęcia były podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył: Równowagi między życiem osobisty a zawodowymbrało w nim udział 10 grup pracowników placówki i trwał 160 godzin.

Drugi panel tematów poruszał zagadnienie obsługi klienta z niepełnosprawnościami – w tej części 40 godzinnego warsztatu brało udział 5 grup pracowników placówki. Cały proces edukacyjny został zakończony po 200 godzinach.

Z ankiet przeprowadzonych po szkoleniach wynika, że odbiorcy są bardzo zadowoleni z przebiegu kursu, pozytywnie oceniają treści poruszane w trakcie spotkań, osoby prowadzące, oraz catering.

Posted in kompetencje by admin
25 września 2019

Jak zrobić dobre wrażenie podczas wystąpienia publicznego?

W ramach projektu  ”UNI – KOMP – US” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na przełomie kwietnia i maja 2018 prowadziliśmy warsztaty dla studentów kierunków humanistyczno – społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na zajęciach odbiorcy mieli podnieść swoje kompetencje w obszarze ”Sztuki mówienia” czyli profesjonalnych wystąpień publicznych.  W projekcie brało udział 40 –stu uczestników, którzy zostali podzieleni na 3  grupy.

Kurs wykonano w ciągu 90 godzin. Po ukończeniu całego procesu słuchacze otrzymali imienne certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych umiejętności.

Posted in kompetencje by admin
16 września 2019

W dniach 15 – 16.10.2018 oraz 22 – 23.10.2018 realizowaliśmy szkolenie na zlecenie Sądu Rejonowego w Otwocku.

Celem było przeprowadzenie spotkań dla maksymalnie 100 osób, pracowników placówki. Instruktaż miał podnieść kompetencje kadry w obszarze przepisów Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) i ich praktycznego wdrożenia w sądach powszechnych.

Całe  szkolenie zostało wykonane w ciągu 32 godzin, a każdy uczestnik zajęć otrzymał certyfikat.

W ankietach po szkoleniowych słuchacze ocenili bardzo wysoko kompetencje trenera jego profesjonalną postawę, znajomość prezentowanego tematu, umiejętność pracy w grupie i przekazywania wiedzy. Lecz nie tylko trener dostał pozytywne rekomendacje od zamawiającego. Cała nasza firma została oceniona na 5+ Zleceniodawca określił nasze działania jako bardzo solidne i w 100 % godne polecenia.

Posted in kompetencje by admin
12 września 2019

28 października 2018 roku w ramach Kompleksowego programu  rozwoju Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie odbyły się warsztaty z copywritingu dla uczniów.

W zajęciach brały udział 4 uczennice, które podczas 8 godzinnego czasu warsztatu zgłębiały wiedzę na temat kreatywnego i efektywnego pisania tekstów. Uczestniczki podczas lekcji z trenerem dowiedziały się m.in. jak napisać kontrowersyjny tekst na stronę internetową, jak tworzyć magnetyczne slogany i hasła reklamowe, a także jak napisać efektowną i efektywną reklamę…

Uczennice podczas zajęć wykazały się bardzo dużą chęcią współpracy i zaangażowaniem, były bardzo zadowolone z uczestnictwa w zajęciach.

Nienaganna postawa została doceniona przez trenera, który z największą przyjemnością wręczył im certyfikaty ukończenia szkolenia.

Posted in kompetencje by admin
13 czerwca 2014

 

 

Różni klienci to różne zadania i oczekiwania.

Każdy też z innego pułapu pragnie rozwijać swoje kompetencje, ale bez względu na skuteczność ich dotychczasowych działań – wszystkim zapewniamy odpowiednio dobrane do potrzeb seminaria, wykłady i treningi.

Organizujemy szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji trenerskich, mentoringowych, coachingowych oraz komunikacyjnych.

Bo naszą misją jest pomaganie ludziom. Bo wiemy, że nikt nie jest doskonały.

Tak! Umiemy wspierać rozwój!

Posted in kompetencje by admin

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close