Kategoria: szkolenia dla nauczycieli

12 września 2019

Jaki jest najlepszy patent na poprawę efektywności kształcenia?

W dniach 02-09.06.2018 w ramach projektu ”Ostro z wiedzą” współfinansowanego przez Unię Europejską realizowaliśmy szkolenie na terenie gminy Ostrów Mazowiecka.

Celem projektu było wsparcie edukacji 15 szkół kształcenia ogólnego o najsłabszych wynikach edukacyjnych z terenu gminy Ostrów Mazowiecka.

Tematami poruszanymi na zajęciach z nauczycielami były gry biznesowe oraz TIK.

W szkoleniu brało udział 36 beneficjentów projektu, natomiast cały kurs został przeprowadzony w ciągu 32 godzin szkoleniowych.

Nowe umiejętności pedagogów potwierdziły uzyskane przez nich certyfikaty.

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin
12 września 2019

 

10 listopada 2018 roku w Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku odbyło się szkolenie w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zajęciach warsztatowych brała udział 8-osobowa grupa nauczycielek. Panie w trakcie zajęć zdobywały i doskonaliły umiejętności z zakresu projektowania i drukowania 3 d.
Uczestniczki zajęć charakteryzowały się wysokim poziomem zaangażowania w powierzone im ćwiczenia.

Cały kurs został przeprowadzony w ciągu 1 dnia. Zespół trenerski bez żadnych wątpliwości nagrodził pracę uczestniczek certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia.

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin
11 września 2019

Nowoczesna edukacja to najlepsza inwestycja w przyszłość najmłodszych!!!

Szkolenie dla nauczycieli miejskich przedszkoli na Terenie Gorzowa Wielkopolskiego w ramach projektu Unii Europejskiej ”Cyfrowe przedszkolaki” odbyło się na przełomie sierpnia i września 2018 r. Jego celem było podniesienie kompetencji nauczycieli z zakresu metod ruchu rozwijającego, indywidualnej stymulacji słuchowej, zabaw ruchowych z wykorzystaniem integracji sensorycznej oraz terapii ręki.

Cały kurs został przeprowadzony w ciągu 113 godzin szkoleniowych. Nowe kompetencje pedagogów zostały potwierdzone certyfikatem ukończenia szkolenia.

Z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych wynika, ze szkolenie podobało się uczestnikom i zdobyli oni wiedzę o sposobach wykorzystania prezentowanych metod w praktyce. Uwadze beneficjantów nie umknęła również jak zawsze profesjonalna postawa trenerów.

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin
11 września 2019

Kto z nas nie eksperymentował? Ale kto robił to naprawdę z głową?

Uczniowie dwóch szkół w Augustowie mają to szczęście, że ich nauczyciele należą do osób aktywnie poszukujących nowych sposobów nauczania, a jednym z nich jest właśnie metoda eksperymentu.

W dniach 21.05-1.06.2018 r. zorganizowaliśmy dla nich szkolenie w ramach projektu UE ”2 jest OK – indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Augustowie”.­

Do szkolenia przystąpiło 3 nauczycieli klas I – III, 6 nauczycieli klas IV – VII oraz 6 nauczycieli klas VII – VIII i gimnazjum, zatem aby kursy przebiegły sprawnie – uczestnicy zostali odpowiednio podzieleni na grupy, które prowadzone były przez 3 trenerów.

Celem szkolenia było podniesienie umiejętności pedagogów z zakresu metody eksperymentu z matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii

W trakcie zajęć uczestnicy znacząco podnieśli swoje zdolności z zakresu twórczego myślenia, jak również została rozszerzona baza metodyczna potrzebna do efektywnego realizowania programów edukacyjnych.Nauczycielom bardzo spodobały się zajęcia – każdy z nich zobowiązał się do wybrania najciekawszego i najbardziej przydatnego punktu z pośród zrealizowanych na zajęciach i wdrożenia jego do swojej codziennej pracy.
Taka postawa kursantów bardzo cieszy i motywuje do działania !

Cały kurs szkoleniowy został zrealizowany w ciągu 120 godzin, a nowe kompetencje zdobyte przez nauczycieli zostały potwierdzone certyfikatem.

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin
11 września 2019

W dniach 20.08.2018 – 02.09. 2018 zorganizowaliśmy szkolenie w ramach projektu ”Kluczowy pakiet startowy dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie”. Celem kursu dla nauczycieli z Gminy Jabłonna była nauka i ćwiczenia między innymi z:

1. Wykorzystywania narzędzi cyfrowych w nauczaniu
2. Motywowania uczniów z trudnościami w uczeniu się wynikającymi z SPE
3. Nauczania metodą eksperymentu

Szkolenie trwało aż 160 godzin, a żeby kurs przebiegł jak najsprawniej – uczestnicy zostali podzieleni na 4 dziesięcioosobowe grupy (każda z nich odbyła 40-godzinne szkolenie, po 4 h dziennie).
Jak można było zauważyć – prowadzone przez nas zajęcia pochłonęły uczestników w 100 %. Nawet w czasie przerw kawowych nauczyciele prowadzili ożywione rozmowy powiązane z tematyką szkolenia. Naprawdę tych pedagogów można pochwalić za wyjątkowe zaangażowanie i chęci współpracy. Nic dziwnego zatem, że wszyscy zostali bardzo pozytywnie ocenieni przez trenerów i bez problemu uzyskali od nich certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.
Nie możemy również nie wspomnieć o innym sukcesie związanym z tym szkoleniem, nasza firma bowiem otrzymała pozytywne rekomendacje od zleceniodawców. Według nich „APHR Sp. z o.o. wykazała się rzetelnością, terminowością oraz sumiennością w prowadzonych działaniach” – czytamy.

Dziękujemy za tak wspaniałą, budującą opinię!

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin
11 września 2019

Cały 2019 zaczęliśmy tak:

W ramach projektu „Otwarta Szkoła” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w Gminie Miejskiej Hajnówka w dniach 12 -13.01.2019 oraz 26 – 27.01.2019 odbyło się szkolenie z zakresu programowania z elementami mechatroniki.
Celem kursu było podniesienie kompetencji nauczycieli informatyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kusocińskiego w Hajnówce.
Nauczyciele bardzo chętnie brali udział w wykładach, ćwiczeniach, testach, dyskusjach, quizach oraz praktycznej pracy przy komputerze i tworzeniu aplikacji. Uczestnicy szkolenia byli bardzo zaangażowani dzielili się refleksjami, doświadczeniami oraz wnioskami.
Według opinii trenerów przeprowadzone szkolenie było przydatne dla uczestników i zostało pozytywnie przez nich przyjęte, a sami nauczyciele zauważyli, że mają naprawdę spore zdolności myślenia poza schematami. Mało tego – w ankietach podsumowujących od razu deklarowali, że zdobytą wiedzę natychmiast zaczną wykorzystywać w codziennej pracy z uczniami. Czyli… warto było!
My też jesteśmy z tego szkolenia bardzo zadowoleni!

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin
31 lipca 2019

Na pomysłowość dzieci nie można chyba narzekać – bez dwóch zdań – są zdolne do niemal wszystkiego, ale co zrobić, żeby najlepsze pomysły rzeczywiście były dla nich dobre. I jak pobudzić młodzież do naprawdę kreatywnych działań?

W czerwcu 2017 r. nauczyciele Gdańskich Szkół Autonomicznych podjęli wyzwanie i przystąpili do szkolenia w ramach projektu

Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy”

97 pedagogów wzięło udział w kursie kształcenia w zakresie metodyki nauczania twórczego myślenia i postawy oraz konstruowania zadań grupowych wspierających rozwój pomysłowości uczniów.

Siedmiu trenerów przeprowadziło z nimi grupowe zajęcia w dwóch 3-dniowych cyklach (czerwiec, sierpień) zgodnie ze schematem pioniera psychologii społecznej i psychologii pracy Kurta Lewina – co już samo w sobie dawało gwarancje komfortowej pracy i samopoczucia. Po zakończonych zajęciach test ewaluacyjny wykazał znaczący wzrost wiedzy uczestników. Analiza jednoznacznie wykazała, że takie metody pracy (jak m.in. ćwiczenia grupowe, dyskusje, psychozabawy, gry, scenki, ćwiczenia twórcze) we wszystkich dziedzinach ujętych w programie szkolenia przyniosły zamierzone efekty.

Wysoki też okazał się poziom zadowolenia z jakości pracy samych trenerów. To dzięki nim uczestnicy szkolenia poznali konkretne narzędzia i metody sprzyjające twórczemu myśleniu i pobudzające do takiego myślenia uczniów. Nauczyli się też kreatywnie rozwiązywać problemy w grupie, co w pracy nauczyciela ma ogromne znaczenie.

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close