Kategoria: szkolenia dla nauczycieli

31 października 2019

 

W terminach 11 – 12.2018 r. oraz 01.05.2019 r. organizowaliśmy szkolenie na zlecenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Nasza współpraca ze zleceniodawcą była długoterminowa i miała na celu podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej placówki w obszarze  coachingu i marketingu.

W warsztatach brało udział 168 uczestników. By usprawnić pracę nastąpił podział na grupy szkoleniowe. Każda z utworzonych grup cechowała się bardzo dużym zaangażowaniem podczas zajęć. Uwagę beneficjantów przykuł również przystępny język prowadzonych spotkań.

Całe przedsięwzięcie trwało 432 godziny szkoleniowe. Po ukończeniu całego procesu słuchacze zostali nagrodzeni imiennymi certyfikatami.

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin
24 października 2019

Szkolenia kompetencji doskonałym sposobem  na rozwój osobisty i zawodowy

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla Stefana Batorego w Łodzi w terminach: 1 – 4.06.2019 r.  oraz 8 – 11.06.2019 r.  prowadziliśmy warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Moja szkoła – moją szansą.”

Celem przedsięwzięcia było podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej z zakresu:

1. Metody planu daltońskiego

2.Realizacja planu daltońskiego z wykorzystaniem TIK.

W szkoleniach brało udział 34 uczestników. – w pierwszym panelu 18 osób zaś w drugim 16 – osoby zaangażowane w projekt były bardzo aktywne podczas zajęć, chętnie wymieniały swoje spostrzeżenia. Ponadto grupa szkoleniowa pozytywnie przeszła test wiedzy początkowy  jak i po-szkoleniowy organizowany przez trenera.

Cały proces edukacyjny trwał 80 godzin, po jego ukończeniu wszyscy beneficjenci otrzymali imienne certyfikaty.

 

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin
11 października 2019

Rozwój edukacji cyfrowej, nowe środowiska programowania…

Od 05.01.2019 do 31.05.2019 realizowaliśmy dwu etapowe długoterminowe szkolenie na zlecenie Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży w ramach programu ”Razem odkryjemy świat programowania – szkolenie dla nauczycieli i uczniów z podregionu Łomżyńskiego” – program był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Centrum Edukacji Nauczycieli zgłosiło zapotrzebowanie na usługi dydaktyczne z zakresu programowania.
W ramach I teoretycznego etapu zajęć poruszane były następujące zagadnienia:

1.Szkolenie poza środowiskiem wizualnego programowania – wprowadzenie do programowania w środowisku wizualnego programowania Scratch,
2.Szkolenie w innym środowisku programistycznym – serwisy społecznościowe – Scratch, Godzina kodowania, Mistrzowie kodowania,
3.Szkolenie w środowisku wizualnego programowania Scratch.

Natomiast w ramach II praktycznego etapu zajęć poruszane były następujące zagadnienia:

1.Zajęcia praktyczne dla uczniów prowadzone przez nauczycieli pod kontrolom trenera,
2.Pozaszkolne zajęcia dydaktyczne,
3.Spotkania nauczyciela i trenera w trybie online.

W całym przedsięwzięciu brało udział 39 nauczycieli oraz 351 uczniów By uprościć całą procedurę warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na grupy. Ponadto etapy szkoleniowe miały określony wymiar czasowy. Schemat godzinowy przedstawiał się następująco:

Etap I – 140 godzin szkoleniowych,
Etap II – 1179 godzin szkoleniowych.

Po ukończeniu spotkań wszyscy zaangażowani w program otrzymali imienne certyfikaty.

Z przesłanych referencji wynika, że nasza firma wykonała zlecenie zgodnie z harmonogramem.

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin
7 października 2019

Język programowania Python bez tajemnic!

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ”Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj” mieliśmy przyjemność realizować 5 dniowe szkolenie  dla nauczycieli. w terminie 17-21.06.2019 r.

Beneficjentem programu był Zespól Szkól Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.

W czasie zajęć czworo nauczycieli zdobywało umiejętności z zakresu podstaw programowania Python. Spotkania ze słuchaczami przybrały formę praktyczną na, której trener zdradzał tajniki projektowania i budowania aplikacji przy użyciu języka Python.

Cały cykl szkoleniowy odbył  się w ciągu 35 godzin dydaktycznych, po jego ukończeniu pedagodzy otrzymali dokumentacje w formie imiennych certyfikatów potwierdzającą nowo zdobyte umiejętności.

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin
1 października 2019

Sprawne zarządzanie informacją punktem wyjścia do wzrostu efektywności kształcenia na uczelniach wyższych

Od 12.2017 do 05.2018 prowadziliśmy szkolenie na zlecenie Politechniki Warszawskiej  w ramach projektu ”Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania” współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej.

Celem spotkań było świadczenie usług dydaktycznych dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej. Trzydziestu – pięciu  beneficjentów projektu na zajęciach zdobywało wiedzę z zakresu zarządzania informacją i marketingu. – słuchacze zetknęli się m.in. z zagadnieniami;

  • dystrybucji i systemów zarządzania informacją
  • komunikacji
  • wyszukiwania i weryfikacji informacji

By usprawnić cały proces edukacyjny jego uczestnicy zostali podzieleni na grupy. Kurs został przeprowadzony w ciągu 64 godzin. Po zakończeniu projektu trener ocenił zdobyte kompetencje uczestników, którzy w efekcie końcowym otrzymali certyfikaty.

 

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin
25 września 2019

 

24,25 listopada 2018 prowadziliśmy konwersatoria na terenie Gminy Września w ramach projektu ”Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP1 we Wrześni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W czasie zajęć grupa 14 nauczycieli miała zgłębiać swoją wiedzę na temat metody eksperymentu, jako narzędzia  badawczego w kształceniu zintegrowanym.  Po zakończeniu części teoretyczno – praktycznej kursu, jego uczestnicy przystąpili do egzaminu potwierdzającego zdobyte umiejętności. Wszyscy egzaminowani otrzymali pozytywne wyniki – mało tego z opinii trenera wynika, że słuchacze potrafili maksymalnie wykorzystać narzędzia umożliwiające rozwój uczniów i wzrost efektywności nauczania.

Usługa została zrealizowana w ciągu 16 godzin. Pedagodzy otrzymali certyfikaty potwierdzające nowe kompetencje i ukończenie szkolenia.

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin
17 września 2019

Od lutego do maja 2018 realizowaliśmy długoterminowe szkolenie w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu ”Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz”.

Adresatami szkolenia byli uczniowie i nauczyciele Gminy i Miasta Przasnysz, a na spotkania uczęszczało 65 osób. Aby zajęcia przebiegły sprawnie – ich uczestnicy zostali podzieleni na grupy.

Tematami przewodnimi zajęć były metody pracy badawczej oraz innowacyjne metody prowadzenia zajęć. Także metoda eksperymentu oraz pobudzanie kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności w czasie zajęć dydaktycznych.

Szkolenie trwało łącznie 288 godzin.

Z przesłanych nam referencji wynika, że szkolenie wywołało bardzo duże zadowolenie wśród osób w nim uczestniczących.

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin
17 września 2019

Od 5 do 14 grudnia 2018 roku w ramach projektu ”Jakość kluczem dokształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy” miało miejsce szkolenie dla kadry dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Celem spotkań było podniesienie kompetencji nauczycieli z zakresu autoprezentacji  i tworzenia prezentacji.  Na zajęciach uczestnicy zdobyli zarówno wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z przedstawianych zagadnień. W ramach ćwiczeń praktycznych szkoleni pracowali na m.in. programie Power Point, Prezi.

W instruktażu brało udział 35 odbiorców ,a cały proces  trwał 48 godzin. Po zakończeniu całego cyklu zajęć każdy z pedagogów otrzymał dokumenty potwierdzające jego ukończenie.

 

 

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin
16 września 2019

Od października 2017 roku do maja 2018 realizowaliśmy szkolenie  w ramach projektu Unii Europejskiej ”Stawiamy na Edukacje. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”

Konwersatorium podnosiło umiejętności beneficjantów z zakresu nauczania przedmiotów ścisłych – sieć matematyki.

W projekcie brało udział 12 osób.

Cały proces szkoleniowy zastał wykonany w ciągu 80 godzin.

Kompetencje uczestniczących zdobyte podczas zajęć potwierdziły certyfikaty.

 

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin
12 września 2019

 

Tym razem mieliśmy przyjemność pracować na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotem niniejszego zamówienia było przeprowadzenie instruktażu z dziedziny mediów społecznościowych oraz skutecznej komunikacji ze studentami.

Szkolenia odbyło się 6 listopada 2018 roku w Gdańsku, a naszymi słuchaczami byli głównie rzecznicy uczelni oraz pracownicy biur promocji uczelni (łącznie ok. 100 osób). Podczas szkoleń uczestnicy mieli zapoznać się ze specyfiką uczelnianych Social Mediów oraz zwiększyć swoją świadomość temacie kreatywnego wykorzysta Social Mediów, jak również zapoznać się ze zjawiskami integracji i synergii różnych kanałów komunikacji uczelnianej.

Prowadzone zajęcia przebiegły bardzo sprawnie, Cały proces edukacji uczestników trwał zaledwie 8 godzin szkoleniowych.
Z protokołu przeprowadzenia szkolenia, że szkolenia zostały wykonane zgodnie z umową, harmonogramem i programem.

Posted in szkolenia dla nauczycieli by admin

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close